Uskomme

RAAMATTU

Raamattu on opin ja uskonelämän ainoa peruskirja (sola scriptura). Raamattu on kirjoitetussa muodossa tietyssä historiallisessa tilanteessa annettu Jumalan ilmoitus. Se on muuttumaton ja iankaikkinen Jumalan Sana. Pyhän Hengen johtamina ihmiset kirjoittivat sen Jumalan ilmoituksen, mikä on ihmiselle välttämätön, jotta hän voisi löytää tien Jumalan yhteyteen. Raamatun sana pysyy muuttumattomana kaikkina aikoina. Sitä tulee kääntää kaikille kielille ja kaikille sukupolville, jotta kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus lukea ja kuulla Jumalan ilmoitusta mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa.

 

JUMALA

On olemassa yksi iankaikkinen Jumala, mutta Hänessä on kolmen iankaikkisen persoonan ykseys: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Voidaan puhua kolmiyhteisestä Jumalasta.

 

Isä

Jumala on iankaikkinen Isä, joka on luonut koko luomakunnan. Hän myös ylläpitää ja hallitsee kaikkea luomakuntaa. Jumala on pyhä ja vanhurskas (oikeamielinen), Hän on laupias ja armahtavainen ja Hän rakastaa luomaansa ihmistä. Jumalan on Henki, ja hän on kaikkivoipa, kaikkitietävä ja kaikkialla oleva.

 

Poika

Jumalan Poika, Jeesus Kristus, on yhtä Isän kanssa ja on myös iankaikkinen Jumala. Jeesus Kristus tuli ihmiseksi lunastaakseen syntiinlankeemuksen tähden synnin alaisuuteen joutuneen ihmiskunnan. Hän kuoli vapaaehtoisesti ristillä ihmisen synnin tähden. Hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen ja istuu Isän, Jumalan oikealla puolella. Jeesus on tuleva takaisin noutamaan kaikki omansa luokseen iankaikkiseen elämään.

 

Pyhä Henki

Jumalan Pyhä Henki on toiminut ja toimii yhdessä Isän ja Pojan kanssa. Pyhä Henki on nyt maan päällä kirkastaakseen ihmisille Jeesuksen Kristuksen Vapahtajana. Pyhä Henki on mukana uudestisynnyttämässä ihmistä elävään toivoon. Pyhä Henki varustaa Jeesukseen uskovan armolahjoilla seurakunnan rakentumiseksi. Armolahjoja ovat mm. viisauden ja tiedon sanat, usko, terveeksi tekemisen lahja, lahja tehdä voimallisia tekoja, profetoimisen ja kielilläpuhumisen lahja (1.Kor. 12:4-10).

Pyhä Henki kasvattaa uskovissa Hengen hedelmää, so. kasvattaa heidän persoonallisuuttaan Jeesuksen antaman mallin mukaan.

 

UUDESTISYNTYMINEN

Jumalan sana ja Jumalan Pyhä Henki vaikuttavat ihmisessä uskon. Kun ihminen ottaa sanan vastaan uskoen Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan, hän saa synnit anteeksi yksin Jumalan armosta ja kokee uudestisyntymisen. Uudestisyntyminen on Jumalan teko ihmisessä uskon kautta. Siinä ihmiselle lahjoitetaan Jumalan vanhurskaus ilman ihmisen omia ansioita. Uskomme uskonpuhdistuksen periaatteisiin: yksin uskosta, yksin armosta (sola fide, sola gratia).

 

KASTE

Uudestisyntymiseen kuuluu erottamattomasti kaste. Kun ihminen on saanut lahjaksi vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, hänen tulee kastattaa itsensä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaste kuvaa Kristukseen uskovan liittymistä Jeesuksen kuolemaan ja uskovan pukeutumista Kristukseen. Kasteen kautta uskova liittyy paikallisen seurakunnan jäsenyyteen.

 

SEURAKUNTA

Kaikki Kristukseen uskovat kuuluvat yhteen seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen, jonka rajat eivät kulje paikallisten seurakunta- ja kirkkokuntarajojen mukaan. Jeesus itse tuntee oman seurakuntansa. Mutta tämä seurakuntayhteys voidaan kokea vain paikallisseurakuntayhteytenä. Paikallisseurakunnan yhteyteen tulevat ne, jotka ovat uskoneet Jeesukseen Kristukseen ja antaneet kastaa itsensä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vaikka puhutaankin ns. uskovien seurakunnasta ja vaikka paikallisseurakunnan jäsenet pyrkivätkin elämään seurakunnan tunnustuksen mukaisesti, eivät seurakunta enempää kuin seurakuntalaisetkaan ole täydellisiä. Seurakunta koostuu vajavaisista ihmisistä, jotka elävät Jumalan anteeksiantamuksen ja armon varassa. Täällä maan päällä seurakunta on vajavaisista ihmisistä koottu taisteleva seurakunta, mutta kerran perillä se on oleva täydellinen ja kirkastettu seurakunta. Seurakunnan tehtävänä on opettaa ja auttaa ihmisiä Jumalan sanan ja lähimmäisenrakkauden avulla. Seurakunnan johdossa on Uuden testamentin mallin mukaan järjestetty vanhimmisto.

 

EHTOOLLINEN

Seurakunta viettää Herran ehtoollista eli leivänmurtoa Jeesuksen antaman esimerkin mukaan. Leivän ja viinin nauttiminen ehtoollisessa tapahtuu Jeesuksen Kristuksen muistoksi, ja siinä on Jeesus Kristus itse läsnä. Ehtoollinen kuvaa seurakunnan yhteyttä Jeesukseen ja se julistaa Herran kuolemaa ja sen kautta saatavaa syntien anteeksiantamusta. Ehtoolliselle voivat osallistua kaikki Jeesukseen uskovat ja itsensä kastattaneet, kuulukoot he mihin seurakuntaan tahansa.